Služby

Biomasa

Ekológia a ekonomika v harmónii. Spoločnosť Drevo-REC spracováva odpad s vysokým podielom dreva. Existujú rôzne druhy biomasy. Drevo-REC sa stará o odpad s vysokým obsahom dreva. Zberom, úpravou a dolaďovaním tejto biomasy pre rôzne potreby zákazníkov a dodávateľov sme ideálnym partnerom z hľadiska udržateľných, ekologických, ale aj ekonomických zdrojov energie.

Biomasa z opadu s vysokým obsahom dreva

Táto biomasa zahŕňa odpad, ktorý sa používa výhradne pre veľké priemyselné závody s príslušnými filtračnými systémami (nepoužitie v regionálnych tepelných elektrárňach!).