Služby

VNÚTROPODNIKOVÁ logistika

Zber, spracovanie a transport

Ako poskytovateľ komplexných služieb zber, spracovanie a doprava má Drevo-REC vypracované logistické postupy. Na zvoz a prepravu odpadového dreva

využívame kombináciu vlastného vozového parku s kontajnerovými kamiónmi s kontajnermi rôznych úžitkových objemov, dostatočnú skladovú plochu a externú dopravnú kapacitu. Sme dostatočne flexibilní reagovať na príslušné požiadavky zákazníkov a dodávateľov a garantovať včasné dodanie. Optimálne kompenzujeme aj sezónne výkyvy objemu. Sme preto ideálne vybavení pre rámcové podmienky v odvetví recyklácie dreva.

SKLADOVÁ PLOCHA

Drevný odpad je prirodzene cyklický. Na jar až jeseň je väčší objem, v zime vplyvom počasia menší. Vďaka našej skladovacej ploche dokážeme uskladniť dostatočný objem dreva a drevného odpadu . Týmto spôsobom kompenzujeme sezónne výkyvy a na jednej strane garantujeme našim zákazníkom celoročnú bezpečnosť likvidácie , na druhej strane môžeme našim zákazníkom ponúknuť nepretržitý prísun surovín.

 

VOZOVÝ park

Spoločnosť Drevo-REC a jeho partnerské spoločnosti Pölzleitner a HolzREC majú spolu viac ako 30 vlastných nákladných vozidiel. Vďaka nim môžeme našim zákazníkom zaručiť rýchle a včasné dodanie a likvidáciu. Vozidlá s posuvnou podlahou a predovšetkým nákladné autá s veľkoobjemovými kontajnermi (47 m³) umožňujú efektívnu prepravu aj s neporezaným, objemným odpadovým drevom. S emisnou normou EURO 6 v súčasnosti garantujeme najnižšie možné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie. Optimalizáciou nášho vozového parku dokážeme zvládnuť všetky prepravy s aktuálne najvyššími ekologickými štandardmi. To zabezpečuje dopravu šetrnú k životnému prostrediu .