Služby

Recyklácia dreva

Odpadové drevo nám môže odovzdať ktokoľvek: zberné dvory; profesionálne spoločnosti zaoberajúce sa všestrannou likvidáciou odpadu, ktoré zbierajú drevo napríklad pri búraní domov; podniky, ktoré vyrábajú zvyškové drevo, ako sú palety alebo drevené debny; súkromné osoby. To, čo je pre nich odpad, predstavuje cennú druhotnú surovinu a je našou hlavnou činnosťou. Drevný odpad je vyzdvihnutý našimi autami a v prípade potreby k nám privezený. Tam sa triedi podľa druhu a stavu odpadového dreva a zaraďuje sa podľa ďalšieho možného využitia.

V závislosti od toho, čo sa má robiť s odpadovým drevom, sa pripravuje a spracováva. Možnosti ďalšieho využitia sú zhruba dve: materiálová alebo tepelná recyklácia. V prípade materiálovej recyklácie sa spracované drevo dodáva do drevotrieskového priemyslu, ktorý ho potrebuje pre svoj výrobný proces. V prípade tepelnej recyklácie sa špeciálne upravené drevo dodáva do patrične schválených spaľovní, ktoré ho potrebujú na výrobu elektriny a diaľkového vykurovania. Tým sa otvára ďalší, rozumný cyklus okolo prírodnej suroviny drevo.

 

Spoločnosť DrevoRec má vypracované techniky a postupy v oblasti zberu, spracovania a prípravy na opätovné spracovanie materiálov.

Alternatívne suroviny

  • Drevené obaly (palety, prepravky, dosky)
  • Drevo
  • Demolačné drevo
  • Starožitný nábytok (bez maľovky a náteru)
  • Impregnované drevo (železničné podvaly)

5 dôvodov, prečo sme profesionáli na likvidáciu odpadového dreva

  1. Služby v oblasti likvidácie odpadu sú vykonávané spolu s partnerskými spoločnosťami po celom Slovensku.
  2. Naša skladovacia kapacita zabezpečuje vyváženosť cyklických objemových tokov. To znamená, že môžeme obslúžiť našich zákazníkov a dodávateľov kedykoľvek, bez ohľadu na to, či je odpadového dreva vplyvom prírody veľa alebo málo.
  3. Keďže sa špecializujeme na odpadové drevo , naše služby optimálne prispôsobujeme potrebám a požiadavkám našich dodávateľov a zákazníkov.
  4. Vďaka kombinácii našej vnútropodnikovej logistiky s externou dopravnou kapacitou  môžeme zabezpečiť flexibilné a včasné vyzdvihnutie / doručenie.
  5. Aktuálne platnú vyhlášku o recyklácii dreva realizujeme presne podľa predpisov.